„Bursa” – nieznany koncept Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej przed galerią Kordegarda

https://audycjekulturalne.pl/wp-content/uploads/2022/04/Audycje-Kulturalne-Bursa.mp3

Do 5 maja można oglądać plenerową wystawę poświęconą postaciom dziewięciu „bursistów”. To młodzi pedagodzy, którzy uczyli się i zdobywali doświadczenie zawodowe pod okiem Wilczyńskiej i Korczaka.

Choć działalność pedagogiczna duetu Korczak – Wilczyńska jest znana na całym świecie, to zdecydowanie mniej uwagi poświęca się koncepcji pedagogicznej, jaką było stworzenie przy Domu Sierot Bursy. Przyjmowano do niej na roczny pobyt studentów i słuchaczy kierunków pedagogicznych, którzy w zamian za tzw. „wikt i opierunek” pomagali opiekować się wychowankami, udzielali lekcji języka hebrajskiego czy śpiewu, a także prowadzili gimnastykę. Studia były w tym czasie płatne i wielu młodych ludzi nie mogło sobie pozwolić na opłacenie nauki oraz pokrycie kosztów utrzymania w Warszawie. Bursa w pionierski sposób rozwiązywała ten problem, pozwalając też bursistom kształcić się pod okiem wybitnych, ale i wymagających pedagogów, czyli Korczaka i Wilczyńskiej.

Na wystawie poznajemy sylwetki dziewięciu absolwentów bursy: Rywki Boszes, Dobry Brauner, Grygorija Czapnika, Jachety Lubranieckiej, Abrama Mazuroka, Izaka Reisa, Erny Schehndorf, Róży Szterenkac i Mojsieja Wajsermana. Odkrycie ich historii nie było jednak proste, bowiem zdecydowana większość dokumentów dotyczących Domu Sierot, spłonęła podczas powstania w getcie warszawskim. Przełomowa dla odkrywania historii bursy, okazała się kwerenda w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki niej, na wystawie możemy przyjrzeć się świadectwom szkolnym czy legitymacjom Więcej…

Oryginalny wpis: „Bursa” – nieznany koncept Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej przed galerią Kordegarda