wiki:django_tests – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Testy w Django Poniżej plik tests.py przygotowany dla aplikacji polls z tutoriala do Django. Działa poprawnie w Django 3.1 oraz 4.0. Jedyna różnica w porównaniu z oryginałem to dodana funkcja fix_votes w modelu Choice: def fix_votes(self): elif self.votes == 0: … Więcej

wiki:django_setup

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Konfiguracja Django Na przykładzie Fedory (na CentOS jest tak samo) oraz MariaDB. Nazwę użytkownika w bazie danych najlepiej mieć taką samą, jak w /etc/passwd. Baza danych # sudo dnf install mariadb mariadb-server mariadb-devel # sudo systemctl start mariadb # sudo … Więcej

wiki:java_console

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Ustawienia javaws dla starych ilosów i idraców Potrzebna jest nieco starsza Java: https://wiki.baszarek.pl/lib/exe/fetch.php?media=wiki:jre-8u301-linux-x64.rpm . W pliku /usr/java/default/lib/security/java.security zamienić trzy linijki: jdk.certpath.disabledAlgorithms=MD2, MD5, SHA1 jdkCA & usage TLSServer, RSA keySize < 1024, DSA keySize < 1024, EC keySize < 224 jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, … Więcej

wiki:rhel_subscription_manager

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

RHEL Subscription Manager Dodawanie nowego repozytorium za pomocą subscription-manager na przykładzie repozytorium z pakietami devel oraz Ansible 2.9. # subscription-manager repos –enable codeready-builder-for-rhel-8-x86_64-rpms # subscription-manager repos –enable ansible-2.9-for-rhel-8-x86_64-rpms Dodawanie subskrypcji do zainstalowanego RHEL-a: # subscription-manager register [podać login oraz hasło … Więcej

wiki:mariadb_replika – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Replikacja MariaDB [będzie aktualizowane w miarę postępu prac] Najprostsza replikacja Dwa serwery: maria1.ping.local – primary, maria2.ping.local – replika, tylko do odczytu. Konfiguracja maria1 Sekcja [mariadb] z pliku /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf # This group is only read by MariaDB servers, not by MySQL. … Więcej

wiki:kvm

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Virsh / KVM / qemu Założenie: potrzebna jest jedna maszyna wirtualna o nazwie tulipan na hoście z Fedorą 34, trzeba to zrobić jak najprościej, wirtualka ma być w tej samej sieci (192.168.2.0/24), co host, należy wydzielić osobny interfejs sieciowy dla … Więcej

wiki:nextcloud – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Nextcloud Różne notatki na różne tematy. SELinux dla Nextclouda w RHEL/Centos/Fedora semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‚/var/www/nextcloud/data(/.*)?’ semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‚/var/www/nextcloud/3rdparty/aws/aws-sdk-php/src/data/logs(/.*)?’ semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‚/var/www/nextcloud/config(/.*)?’ semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‚/var/www/nextcloud/apps(/.*)?’ semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t … Więcej

wiki:kvm

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Virsh / KVM / qemu Założenie: potrzebna jest jedna maszyna wirtualna o nazwie tulipan na hoście z Fedorą 34, trzeba to zrobić jak najprościej, wirtualka ma być w tej samej sieci (192.168.2.0/24), co host, należy wydzielić osobny interfejs sieciowy dla … Więcej