wiki:fail2ban

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Fail2ban Konfiguracja jaili Plik /etc/fail2ban/jail.local [sshd] mode = aggressive enabled = true port = ssh logpath = %(sshd_log)s backend = %(sshd_backend)s findtime = 10m maxretry = 3 bantime = 1h banaction = iptables-multiport [hosting-auth] mode = agressive enabled = true … Więcej

wiki:raspbian_stip – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Statyczne IP na Raspbianie W pliku /etc/dhcpcd.conf należy dopisać: interface enxb827eb026164 static ip_address=192.168.222.6/24 static routers=192.168.222.1 static domain_name_servers=192.168.222.3 Nazwy interfejsów można podejrzeć klasycznym ifcoinfig. Więcej… Oryginalny wpis: wiki:raspbian_stip – utworzono

wiki:django_tests – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Testy w Django Poniżej plik tests.py przygotowany dla aplikacji polls z tutoriala do Django. Działa poprawnie w Django 3.1 oraz 4.0. Jedyna różnica w porównaniu z oryginałem to dodana funkcja fix_votes w modelu Choice: def fix_votes(self): elif self.votes == 0: … Więcej

wiki:django_setup

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Konfiguracja Django Na przykładzie Fedory (na CentOS jest tak samo) oraz MariaDB. Nazwę użytkownika w bazie danych najlepiej mieć taką samą, jak w /etc/passwd. Baza danych # sudo dnf install mariadb mariadb-server mariadb-devel # sudo systemctl start mariadb # sudo … Więcej

wiki:java_console

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Ustawienia javaws dla starych ilosów i idraców Potrzebna jest nieco starsza Java: https://wiki.baszarek.pl/lib/exe/fetch.php?media=wiki:jre-8u301-linux-x64.rpm . W pliku /usr/java/default/lib/security/java.security zamienić trzy linijki: jdk.certpath.disabledAlgorithms=MD2, MD5, SHA1 jdkCA & usage TLSServer, RSA keySize < 1024, DSA keySize < 1024, EC keySize < 224 jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, … Więcej

wiki:rhel_subscription_manager

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

RHEL Subscription Manager Dodawanie nowego repozytorium za pomocą subscription-manager na przykładzie repozytorium z pakietami devel oraz Ansible 2.9. # subscription-manager repos –enable codeready-builder-for-rhel-8-x86_64-rpms # subscription-manager repos –enable ansible-2.9-for-rhel-8-x86_64-rpms Dodawanie subskrypcji do zainstalowanego RHEL-a: # subscription-manager register [podać login oraz hasło … Więcej

wiki:mariadb_replika – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Replikacja MariaDB [będzie aktualizowane w miarę postępu prac] Najprostsza replikacja Dwa serwery: maria1.ping.local – primary, maria2.ping.local – replika, tylko do odczytu. Konfiguracja maria1 Sekcja [mariadb] z pliku /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf # This group is only read by MariaDB servers, not by MySQL. … Więcej