249 – 1 Samuela 3, Jeremiasza 7, 2 Koryntian 3, Przysłów 26:23-25

1 Samuela 3 Samuel leżał do rana, potem otworzył bramę przybytku Pańskiego. Obawiał się jednak Samuel oznajmić Helemu o widzeniu. 1 Samuela 3:15 http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1184 Jeremiasza 7 Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym: „Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska!” Jeremiasza 7:4 Idźcie, … Więcej