83 – 3 Jana 8

Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy. 3 Jana 8 xenofilia – gościnność (dosłownie: miłość do obcych)Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b83-jn8

82 – 2 Koryntian 1:4

Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. 2 Kor 1:4Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b82-kor1-4

81 – 2 Piotra 3:12

gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. 2 Piotra 3:12 „staracie się przyspieszyć” – „stale pamiętacie” – „pragniecie gorąco” http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/2-List-Piotra/3/12Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b81-pt3-12

80 – Hebrajczyków 6:19

Trzymajmy się jej [nadziei] jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, [kotwicy], która przenika poza zasłonę Heb 6:19 Lękając się, abyśmy nie wpadli na skały, zrzucili z rufy cztery kotwice i wyczekiwali świtu. Dzieje 27:29Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b80-heb6-19

78 – Rzymisn 5:5

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rzymian 5:5Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b78-rz5-5

77 – Jakuba 4:15

Zamiast tego powinniście mówić: «Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo». (Jakuba 4:15) Mój plan czytania Biblii na 2018 1. od Rodzaju do 2 Królów – 338 rozdziałów 2. od 1 Kronik do Daniela – 343 rozdziały … Więcej

76 – Jana 1:47

Kiedy Jezus zobaczył Natanaela idącego w jego stronę, powiedział o nim: „To naprawdę Izraelita, w którym nie ma fałszu”. Jana 1:47Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b76-jn1-47

75 – 2 Samuela 6:20

Wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku niemu Mikal, córka Saula, i powiedziała: «O, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swoich, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny» 2 … Więcej