78 – Rzymisn 5:5

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rzymian 5:5Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b78-rz5-5

77 – Jakuba 4:15

Zamiast tego powinniście mówić: «Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo». (Jakuba 4:15) Mój plan czytania Biblii na 2018 1. od Rodzaju do 2 Królów – 338 rozdziałów 2. od 1 Kronik do Daniela – 343 rozdziały … Więcej

76 – Jana 1:47

Kiedy Jezus zobaczył Natanaela idącego w jego stronę, powiedział o nim: „To naprawdę Izraelita, w którym nie ma fałszu”. Jana 1:47Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b76-jn1-47

75 – 2 Samuela 6:20

Wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku niemu Mikal, córka Saula, i powiedziała: «O, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swoich, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny» 2 … Więcej

73 – 2 Piotra 1:8

Bo jeśli przejawiacie te cechy, wręcz w nie obfitujecie, to dzięki nim nie staniecie się bezczynni ani bezowocni, jeśli chodzi o robienie użytku z dokładnej wiedzy o naszym Panu, Jezusie Chrystusie. 2 Piotra 1:8Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b73-2pt1-8

70 – Jakuba 1:3

Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Jakuba 1:3 Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Jakuba 1:2Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b70-jak1-3