224 – Sędziów 3, Izajasza 48, Rzymian 10, Przysłów 24:1-4

Sędziów 3 Mieszkali więc Izraelici wśród Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów Sędziów 3:5 http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1139 Izajasza 48 przeto zapowiedziałem ci naprzód, ogłosiłem ci przyszłość, zanim nadeszła, żebyś nie mówił: „Mój bożek to sprawił, moja rzeźba, mój posąg zarządził”. Izajasza … Więcej