56 – Powtórzonego Prawa 12:7

Tam też wobec Pana, Boga waszego, ucztować będziecie wy ze swymi rodzinami, cieszyć się z dóbr, które wasza ręka osiągnęła, w czym błogosławił wam Pan, Bóg wasz. Powtórzonego Prawa 12:7Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b56-pwt12-7

54 – Łukasza 11:28

27 Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». 28 Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je». Łukasza 11:28 … Więcej

52 – Łukasza 6:45

Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Łukasza 6:45 BTOryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b-52-luk6-45

51 – Jakuba 1:19

Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu List Jakuba 1:19Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b51-jak1-19

50 – Jana 3:16

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 3:16Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b50-jan3-16