49 – Jana 21:15

Kiedy już zjedli śniadanie, Jezus powiedział do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy mnie bardziej od tych miłujesz?” Ten mu rzekł: „Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham”. Powiedział do niego: „Karm moje baranki”. Jana 21:15 Szymon Piotr powiedział do … Więcej

48 – 1 Samuela 14:34

Saul powiedział jeszcze: «Idźcie między ludzi, powiedzcie im, aby do mnie każdy przyprowadzał swojego wołu i każdy swego barana: będziecie je zabijać tutaj i będziecie jeść, abyście nie grzeszyli przeciw Panu, jedząc razem z krwią». Spośród całego ludu każdy własnoręcznie … Więcej

47 – Rodzaju 9:4

Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. (Rodzaju 9:3, 4) A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: … Więcej

46 – Dzieje 21:25

Co zaś do pogan, którzy uwierzyli, posłaliśmy im na piśmie polecenie, aby powstrzymali się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu». (Dzieje 21:25)Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b46-dz21-25

45 – 1 Koryntian 10:28

A gdyby ktoś powiedział: «To było złożone na ofiarę» – nie jedzcie przez wzgląd na tego, który was ostrzegł, i z uwagi na sumienie. (1 Koryntian 10:28)Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b45-1kor10-28

44 – Dzieje 15:29

Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!» (Dzieje Apostolskie 15:29)Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b44-dz15-29