39 – Jana 15:15

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Jana 15:15Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b39-jan15-15

37 – Jozuego 7:21

Ujrzałem między łupem piękny płaszcz z Szinearu, dwieście syklów srebra i pręt złoty wagi pięćdziesięciu syklów. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Są one zakopane w ziemi na środku mego namiotu, a srebro pod nimi» Jozuego 7:21Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b37-joz7-21

36 – Psalm 11:5

Nienawidzi każdego, kto kocha przemoc (Ps 11:5) Nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość (Ps 11:5) Nienawidzi tego, kto kocha bezprawie (Ps 11:5) słowo „hamas” w hebrajskim „przemoc”, w arabskim „gorliwość”Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b36-ps11-5

35 – 2 Kronik 16:9

Albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere. Postąpiłeś nierozsądnie tym razem, i dlatego odtąd będziesz miał walki». (2 Kron 16:9) http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1305 Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych [są zwrócone], a Jego uszy na … Więcej

33 – Dzieje 1:20

Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka! A urząd jego niech inny obejmie! (Dzieje 1:20)Oryginalny wpis: https://www.spreaker.com/user/bilberry/b33-dz1-20