17 – List do Tytusa, rozdział 1

Dziś chciałbym poruszyć temat wszechmocy Boga wg Biblii. W Piśmie Świętym często pojawia się zwrot “Bóg Wszechmocny”. Łatwo z tego tytułu wyciągnąć wniosek, że Bóg może wszystko. Później ludzie dochodzą do absurdów i opowiadają kawały typu: “Czy Bóg potrafi stworzyć … Więcej

13 – 1 Tymoteusza 6

Minimalizm w Biblii na podstawie 1 Tymoteusza, rozdziału 6 W 8 wersecie czytamy: “Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni!” Dosłownie ten werset mówi tylko o dwóch rzeczach czyli o żywności i okryciu albo … Więcej

12 – Ewangelia Łukasza, rozdział 1

Witam w 12 audycji poświęconej Biblii. Staram się tutaj przybliżyć treść Pisma Świętego. Nie propaguję żadnych wierzeń ani interpretacji. Dziś krótko chciałbym omówić pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza. Ewangeliści pisali swoje ewangelie dla konkretnych grup osób. Mateusz swoją napisał podobno po … Więcej

11 – 1 Machabejska 1

1 Księga Machabejska jest tylko w katolickich Bibliach. Jednak warto ją przeczytać, bo daje kontekst historyczny. Mówi o Aleksandrze Wielkim oraz jego dwu generałach i dynastiach, które od nich powstały. Mowa o Seleucydach i Ptolemeuszach. Z powodu Antiocha z dynastii … Więcej

10 – Ewangelia Jana, rozdział 4

Witam w 10 audycji poświęconej Biblii. Staram się tutaj przybliżyć treść Pisma Świętego. Nie propaguję żadnych wierzeń ani interpretacji. Dziś chciałbym kontynuować serię podkastów poświęconych sposobowi argumentacji Jezusa. W Ewangeliach mamy zanotowane dyskusje, które prowadził Jezus ze swoimi przeciwnikami. Zacząłem … Więcej