209 – Jozuego 12, Izajasza 33, Dzieje Apostolskie 23, Przysłów 22:16-18

Jozuego 12 król Jerozolimy, jeden król Hebronu, jeden, Jozuego 12:10 http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1124 Izajasza 33 Albowiem Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem! On nas zbawi! Izajasza 33:22 http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=505 Dzieje 23 «Nie wiedziałem, bracia – rzekł Paweł – że … Więcej