172 – Powtórzonego Prawa 19, Pieśń nad Pieśniami 4, Jana 21, Psalm 138, Przysłów 18:16-18

Powtórzonego Prawa 19 W następującym wypadku zabójca, który by tam uciekł, może pozostać przy życiu: jeśliby zabił bliźniego nieumyślnie, nie żywiąc przedtem do niego nienawiści. Powtórzonego Prawa 19:4 http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1400 Pieśń na Pieśniami 4 Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico, ogrodem … Więcej