170 – Powtórzonego Prawa 17, Pieśń nad Pieśniami 2, Jana 19, Psalm 136, Przysłów 18:10-12

Powtórzonego Prawa 17 Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie na zwoju odpis tego Prawa u tekstu kapłanów-lewitów. Powtórzonego Prawa 17:18 http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1398 Pieśń nad Pieśniami 2 Zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele, na łanie pól: Nie budźcie ze snu, … Więcej