Prezent – czy jesteśmy w stanie coś dać? – ?#32

(function() { var __SPECTOR_Origin_EXTENSION_GetContext = HTMLCanvasElement.prototype.getContext; HTMLCanvasElement.prototype.__SPECTOR_Origin_EXTENSION_GetContext = __SPECTOR_Origin_EXTENSION_GetContext; HTMLCanvasElement.prototype.getContext = function () { var context = null; if (!arguments.length) { return context; } if (arguments.length === 1) { context = this.__SPECTOR_Origin_EXTENSION_GetContext(arguments[0]); if (context === null) { return context; } … Więcej

Prezent – czy jesteśmy w stanie coś dać? – ?#32

(function() { var __SPECTOR_Origin_EXTENSION_GetContext = HTMLCanvasElement.prototype.getContext; HTMLCanvasElement.prototype.__SPECTOR_Origin_EXTENSION_GetContext = __SPECTOR_Origin_EXTENSION_GetContext; HTMLCanvasElement.prototype.getContext = function () { var context = null; if (!arguments.length) { return context; } if (arguments.length === 1) { context = this.__SPECTOR_Origin_EXTENSION_GetContext(arguments[0]); if (context === null) { return context; } … Więcej