62 – Ważność głosowania

Jak długo jest ważne głosowanie? Moje rozważania na przykładzie Brexitu. Większość zdecydowała za wyjściem. Niektóre sondaże pokazują, że teraz większość jest za pozostaniem. Czy należy przeprowadzić kolejne głosowanie? Czy należy brać udział w wyborach? Więcej… Oryginalny wpis: 62 – Ważność … Więcej

60 – Hasty generalization

Hasty generalization to błąd logiczny po łacinie zwany Dicto simpliciter. Polskie tłumaczenie to pośpieszna/błędna generalizacja. Popełniamy ten błąd za każdym razem, gdy na podstawie jednego przypadku wyciągamy wniosek odnośnie całej grupy. Np. jedna nieprzyjemna osoba danej nacji nie oznacza, że … Więcej

59 – Koszt ekologii

Chyba wszyscy pragniemy czystego powietrza, pięknej przyrody, ochrony zwierząt itd. Niestety często zapominamy o kosztach, które trzeba ponieść. Ochrona środowiska czyli ekologia kosztuje. Gdy płacą inni jesteśmy za, ale gdy te koszty uderzają nas po kieszeni jest inaczej. Tak właśnie … Więcej

58 – Zasada Pareta

Vilfredo Pareto opisał swoje spostrzeżenia, a Joseph Juran cytował go używając sformułowania „zasada Pareta” i w ten sposób dał nazwę tej zasadzie. Chodzi np. o to, że 20% obiektów jest związanych z 80% zasobów. Pareto zauważył, że 20% właścicieli ziemskich … Więcej