DEKOMPRESOR 131: DEKOMPRESOR /NAUKA #4: Lojalność, wdzięczność i ludzie sędziwi – rozmowa z prof. Marią Szyszkowską

Przedświąteczny odcinek poświęcony lojalności, wdzięczności, a także ludziom sędziwym. Gościem programu jest filozof, były sędzia Trybunału Stanu RP, senator V kadencji, nominowana do pokojowej Nagrody Nobla, odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski pani prof. Maria Szyszkowska.

Lojalność

Lojalność to coś więcej niż nieobgadywanie za plecami. Jak uważał Kant, należy traktować drugiego człowieka jako cel sam w sobie, a nie jako środek do celu, nawet najbardziej wzniosłego. Pięknie wyraziła to Pani prof. Maria Szyszkowska mówiąc: „Lojalność wiąże się z uważnym traktowaniem drugiego człowieka, wrażliwością prowadzącą do korekty naszej egoistycznej natury. Być lojalnym, to nie zdradzać, zwłaszcza dla korzyści. Z lojalności płynie także obowiązek obrony danego człowieka przed negatywnymi osądami oraz poczynaniami innych ludzi. A więc lojalność to coś więcej niż bierna postawa nie krzywdzenia.“

Wdzięczność

Wdzięczność to uczucie, które warto okazywać w sposób spontaniczny i niematerialny. Okazywanie wdzięczności to naturalna reakcja na otrzymane dobro czynione nam przez ludzi. W dawnych czasach okazywanie wdzięczności było powszechne i cenione jako cnota. Obecnie spotykamy się z sytuacją, kiedy wyświadczenie komuś bezinteresownej przysługi lub udzielenie pomocy wywołuje często u osoby obdarowanej obojętność lub wrogość.

Ludzie sędziwi

Ludzie sędziwi to szlechetne miano, którym określa się ludzi, którzy przeżyli większość swojego życia i dożyli momentu kiedy są w stanie obdarować innych ludzi swoją mądrością, doświadczeniem i wiedzą, lecz często nikt nie jest tym zainteresowany. Pani prof. Maria Szyszkowska o ludziach sędziwych wypowiada się następująco: „Zapomina się często o ludziach sędziwych. Uważa się ich za niepotrzebnych, gdy już nie mają sił, ażeby pomagać dzieciom czy wnukom. Uwaga w życiu rodzinnym nie koncentruje się, niestety, na osobach sędziwych. Raczej otacza ich chłód uczuciowy. Ciepły i życzliwy stosunek do kogoś, kto coś dla nas uczynił, czy troszczył się o nas, jest przecież miarą naszego człowieczeństwa. Na Dalekim Wschodzie człowiek starszy cieszy się autorytetem. My jesteśmy, niestety, zapatrzeni w to, co przychodzi z Zachodu; są tam luksusowe domy dla ludzi sędziwych, ale pozbawiają one codziennego kontaktu z najbliższymi“.

 

 

 

Oryginalny wpis: DEKOMPRESOR 131: DEKOMPRESOR /NAUKA #4: Lojalność, wdzięczność i ludzie sędziwi – rozmowa z prof. Marią Szyszkowską