Echa Rynku #244: Rekomendacja Mex Polska 🍻 i bomba w Ten Square Games 🐟

Byliśmy na Dniu Inwestora Indywidualnego w KGHM-ie! Cóż to była za atrakcja! Dużą część nagrania zajęła nam relacja ze zwiedzania kopalni. Jednocześnie bardzo polecamy udział w przyszłych dniach inwestora w KGHM-ie ⛏. Zapowiadamy też dni otwarte w Enerdze ⚡️ (15.10) i oraz w PKN Orlen (28.10) 🏎.

Komentujemy też najnowszą rekomendację wydaną przez Dom Analiz SII, czyli Mex Polska 🍻oraz ostatnie wyniki Ten Square Games 🐟.

00:00 Dzień inwestora indywidualnego w KGHM ⛏
10:19 Dni inwestora w Enerdze ⚡️ i Orlenie 🏎
12:32 Zapraszamy na Forum Finansów i Inwestycji do Warszawy 💰
15:48 Rekomendacja Mex Polska 🍻 po raz trzeci
27:18 Ryby biorą w Ten Square Games 🐟 Więcej…

Oryginalny wpis: Echa Rynku #244: Rekomendacja Mex Polska 🍻 i bomba w Ten Square Games 🐟