Jak złożyć sprawozdanie finansowe do repozytorium domumentów i dla czego swoboda działalności gospodarczej jest zagrożona

Ten odcinek to ALERT !
Od niedawna sprawozdania finansowe składa się do repozytorium dokumentów. Jego złożenie zostało zwolnione z opłat za publikację w MSiG, jednak na skutek zmian ustawy podpisać je mogą wyłącznie osoby, które będąc wpisane do KRS posiadają PESEL. Czy posiadanie PESEL jest obowiązkowe jeśli chcemy prowadzić działalność gospodarczą w formie podlegającej wpisowi do KRS ? Odpowiedz brzmi: NIE.
Co więc z tego może wyniknąć ?

http://prawodlabiznesupodcast.pl/ Więcej…

Oryginalny wpis: Jak złożyć sprawozdanie finansowe do repozytorium domumentów i dla czego swoboda działalności gospodarczej jest zagrożona