Janusz Kulpa

Rozmowa z Januszem Kulpą – doktorantem na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Systemów Elektronicznych. Laureat Diamentowego Grantu na projekt, który dotyczył tworzenia sygnałów pseudolosowych do radarów szumowych
o zadanych właściwościach korelacyjnych.

Linki do tematów omawianych w audycji:

Flight Radar – https://www.flightradar24.com/60.08,15/6
SAR, czyli nowoczesny, mały radar w polsce: https://www.youtube.com/watch?v=bw2L21UmMYM
Stowarzyszenie Diamentowych GRantów na Facebook – https://www.facebook.com/diamentowi/
Więcej…

Oryginalny wpis: Janusz Kulpa