Jeśli w Twoim CEIDG w dniu 19 maja 2018 r. nie znajduje się PESEL – ZOSTANIESZ WYKREŚLONY Z CEIDG

Ten odcinek to ALERT!!!
W dniu 19 maja 2018 r. mija 2 letni termin na zaktualizowanie danych w CEIDG o informację dotyczącą numeru PESEL przedsiębiorcy.
Po upływie terminy przewidzianego na uzupełnienie wpisu w CEIDG o numer PESEL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśli przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL!!!

https://web.facebook.com/prawodlabiznesu/ Więcej…

Oryginalny wpis: Jeśli w Twoim CEIDG w dniu 19 maja 2018 r. nie znajduje się PESEL – ZOSTANIESZ WYKREŚLONY Z CEIDG