odc062 – A Jezus widząc tumy wszedł na górę Mt 5-1

Mt 5,1: A Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy On usiadł, podeszli do Niego Jego uczniowie. I otworzył swoje usta, i uczył ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy duchem, gdyż ich jest Królestwo Niebios Błogosławieni, którzy się smucą, gdyż oni zostaną pocieszeni. Błogosławieni łagodni, gdyż oni odzie- dziczą ziemię. Błogosławieni miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Błogosławieni jesteście, gdy ze względu na mnie będą was lżyć i prześladować, i mówić wszystkie złe słowa, kłamiąc przeciwko wam. Radujcie się i weselcie się, gdyż wielka jest zapłata wasza w niebiosach; tak bo- wiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami

Oryginalny wpis: http://www.spreaker.com/user/zyjesztylkoraz/odc062-a-jezus-widzac-tumy-wszedl-na-gor