odc077 – Prawo zostało nadane przez Mojżesza a łaska stała się przez Jezusa

Jan świadczył o Nim i głośno wołając,oświadczył: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który przychodzi po mnie, istniał przede mną, bo wcześniej był niż ja. O ile bowiem Prawo zostało dane przez Mojżesza, o tyle łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.

Oryginalny wpis: http://www.spreaker.com/user/zyjesztylkoraz/odc077-prawo-zostalo-nadane-przez-mojzes