odc078 – Ja go wcześniej nie znałem, ale przyszedłem chrzcząc w wodzie

A nazajutrz, Jan ujrzał idącego do niego Jezusa i powiedział: Oto Baranek Boży, który zabiera grzech świata. To jest Ten,o którym ja powiedziałem: Za mną idzie mąż, który istniał przede mną, bo wcześniej był niż ja. A ja Go wcześniej nie znałem. Ja dla tego przyszedłem chrzcząc w wodzie, aby On został ukazany Izraelowi. A Jan poświadczył, mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego jakby gołębica z nieba, i pozostał na Nim. A ja Go nie poznałem; lecz Ten, który mnie posłał, bym chrzcił w wodzie, Ten mi powiedział: Jeśli ujrzysz kogoś, na którego zstępuje i pozostaje na nim Duch, to jest Ten, który chrzci w Duchu Świętym. A ja widziałem i zaświadczyłem, że Ten jest Synem Bożym

Oryginalny wpis: http://www.spreaker.com/user/zyjesztylkoraz/078-ja-go-wczesniej-nie-znalem-ale-przys