Reedukacja oddechowa

Jak ważny jest oddech każdy wie. Jest to podstawowa czynność, w której złe nawyki trudno wyeliminować. Sandra Osipiuk, absolwentka kierunku fizjoterapia na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na codzień zajmuje się fizjoterapią oddechu stosując techniki rehabilitacji oddechowe, kinezyterapię oraz terapię manualną.

Niektóre pytania na które odpowiedź można znaleźć w audycji:

Jak w prosty sposób zbadać samego siebie i swój oddech?
Ile czasu powinien trwać wydech?
Jak złe nawyki oddechowe wpływają na naszą postawę?

Linki:

Strona Główna

Instagram: @sandra_osipiuk
Więcej…

Oryginalny wpis: Reedukacja oddechowa