„Tamten brzeg” Kajetana Morawskiego

W serii Powrót pisarzy Narodowego Centrum Kultury ukazuje się Tamten brzeg Kajetana Morawskiego – książka zawierająca 23 wspomnienia i szkice z kilkudziesięciu lat działalności na rzecz społeczeństwa polskiego.

Publikacja, wydana po raz pierwszy w roku 1960 w Paryżu, również dziś stanowić może cenne źródło wiedzy o historii polityki doby międzywojennej. Wspomnienia obejmują historię rodziny autora, okres czynnego udziału w życiu politycznym przed i w czasie wojny oraz krótkie szkice dotyczące ważnych wydarzeń historycznych bądź wybitnych postaci epoki. Ludzi i sytuacje z wielkopolskiej wsi, z pokoi ministerstwa w Warszawie i z salonów dyplomatycznych w Paryżu Morawski opisuje wnikliwie i elegancko. W Audycjach Kulturalnych zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Jerzym Markiem Nowakowskim, doktorem nauk historycznych, dyplomatą, ambasadorem Polski na Łotwie oraz w Armenii – redaktorem wcześniejszych wydań książki oraz z autorem wstępu do najnowszego wydania.

Kajetan Morawski urodził się 19 kwietnia 1892 roku w starej ziemiańskiej rodzinie. Był autorem jednej z najbardziej błyskotliwych karier w polskiej dyplomacji okresu międzywojnia. Po wybuchu wojny kontynuował działalność polityczną we Francji, gdzie jego mieszkanie pełniło funkcję nieformalnej ambasady. I choć niemal pół życia spędził na obczyźnie, o sobie samym pisał: „Jestem synem wsi wielkopolskiej”.

To trzecia obok Rachunku sumienia Józefa Łobodowskiego i W tawernie „Pod Białym Koniem” Tadeusza Więcej…

Oryginalny wpis: „Tamten brzeg” Kajetana Morawskiego