wiki:centos_root_raid – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Root na raid w CentOS

Scenariusz:

serwer z IP 192.168.1.100 z dwoma wyzerowanymi dyskami,

potrzebny jest CentOS 8 z partycją root na programowym raid 1.

Przygotowanie hosta

Należy uruchomić hosta używając Linux Rescue CD i przygotować macierz:

# mdadm –create /dev/md0 –metadata=0.9 –level=1 –raid-devices=2 /dev/sda /dev/sdb

Postępy w budowie macierzy można obejrzeć w pliku mdstat:

# cat /prod/mdstat
Personalities : [raid1] md0 : active raid1 sdb[1] sda[0] 244198464 blocks [2/2] [UU] [>………………..] resync = 1.9% (4682944/244198464)
finish=52.2min speed=76356K/sec bitmap: 2/2 pages [8KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>

Dane o macierzy i jej ID są dostępne przez:

# mdadm –detail –scan –verbose
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 metadata=0.90 UUID=fef2f68b:1a462c80:c44c77eb:7ee19756 devices=/dev/sda,/dev/sdb

# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 819.5M 1 loop /run/archiso/sfs/airootfs
sda 8:0 0 232.9G 0 disk
└─md0 9:0 0 232.9G 0 raid1
sdb 8:16 0 232.9G 0 disk
└─md0 9:0 0 232.9G 0 raid1
sr0 11:0 1 871M 0 rom

Dalej utworzenie partycji:

# Więcej…

Oryginalny wpis: wiki:centos_root_raid – utworzono