wiki:django_tests – użycie dedykowanej bazy testowej

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Testy w Django

Poniżej plik tests.py przygotowany dla aplikacji polls z tutoriala do Django. Działa poprawnie w Django 3.1 oraz 4.0. Jedyna różnica w porównaniu z oryginałem to dodana funkcja fix_votes w modelu Choice:

def fix_votes(self):
elif self.votes == 0:
self.votes = 0
return True
if self.votes < 0:
self.votes = 0
return True
elif self.votes % (ceil(self.votes)-1) != 1:
self.votes = ceil(self.votes)-1
return True

https://docs.djangoproject.com/en/4.0/intro/tutorial01/

import datetime
from django.test import TestCase
from django.utils import timezone
from django.urls import reverse

# Create your tests here.

from .models import Question, Choice

# ———————————————
# ——— HELPERS —————————
# ———————————————

def create_question(question_text,days):
”’
Create question with with given „question_text”
and puslished with „days” from now:
+ positive for questions puslished in the past,
– negative for questions which will be published in the future.
”’
time = timezone.now() + datetime.timedelta(days=days)
return Question.objects.create(question_text=question_text, pub_date=time)

def create_choice(question, choice_text, votes):
”’
Create choice for question with id „question”
with given „answer_text” and „votes” number
Więcej…

Oryginalny wpis: wiki:django_tests – użycie dedykowanej bazy testowej