wiki:kvm – dodanie dysku do maszyny wirtualnej

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Virsh / KVM / qemu

Założenie:

potrzebna jest jedna maszyna wirtualna o nazwie tulipan na hoście z Fedorą 34,

trzeba to zrobić jak najprościej,

wirtualka ma być w tej samej sieci (192.168.2.0/24), co host,

należy wydzielić osobny interfejs sieciowy dla wirtualki.

Instalacja potrzebnego (oraz trochę nadmiarowego, na wszelki wypadek) oprogramowania związanego z kvm oraz qemu:

# dnf install libvirt-bash-completion libvirt-libs libvirt-client python3-libvirt libvirt-daemon libvirt-daemon-driver-qemu libvirt-daemon-driver-storage-core libvirt-daemon-driver-network libvirt-daemon-driver-storage-disk libvirt-daemon-driver-storage-scsi libvirt-daemon-driver-interface libvirt-daemon-config-network libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct libvirt-daemon-driver-storage-gluster libvirt-daemon-driver-nodedev libvirt-daemon-driver-storage-mpath libvirt-daemon-driver-storage-logical libvirt-daemon-driver-storage-iscsi libvirt-daemon-driver-secret libvirt-daemon-driver-nwfilter libvirt-daemon-driver-storage-sheepdog libvirt-daemon-driver-storage-zfs libvirt-daemon-driver-storage-rbd libvirt-daemon-driver-storage libvirt-daemon-kvm qemu-img libvirt-daemon-driver-qemu ipxe-roms-qemu qemu-common qemu-ui-opengl qemu-ui-egl-headless qemu-ui-sdl qemu-audio-alsa qemu-audio-oss qemu-audio-pa qemu-audio-sdl qemu-block-curl qemu-block-dmg qemu-block-gluster qemu-block-iscsi qemu-block-nfs qemu-block-ssh qemu-char-baum qemu-device-display-virtio-gpu qemu-device-display-virtio-gpu-pci qemu-device-display-virtio-vga qemu-device-usb-redirect qemu-device-usb-smartcard qemu-ui-curses qemu-ui-gtk qemu-ui-spice-core qemu-char-spice qemu-ui-spice-app qemu-audio-spice qemu-device-display-qxl qemu-system-x86-core qemu-block-rbd qemu-system-x86 qemu-kvm virt-install

Otwarcie portu 5901 w sieci lokalnej, z dodaną siecią w sources:

# firewall-cmd –permanent –zone=home –add-port=5901/tcp

Pobranie pliku iso z instalatorem (nie musi to być Fedora):

# cd /var/lib/libvirt/images
# wget -c https://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/34/Server/x86_64/iso/Fedora-Server-dvd-x86_64-34-1.2.iso

Przygotowanie fizycznego interfejsu eno2 dla maszyny wirtualnej (uuid należy pozostawić takie, jakie jest). Gniazdo interfejsu sieciowego musi być połączone kablem ze switchem/routerem. Ważne: tryb passthrough nie pozwala na uruchomienie kilku serwerów wirtualnych na tym samym interfejsie sieciowym.

# virsh net-edit default
<network>
<name>default</name>
<uuid>9d2343ed-4896-43fc-922e-a7b4a2f902da</uuid>
<forward dev=’eno2′ mode=’passthrough’>
<interface dev=’eno2’/>
</forward>
</network>

Utworzenie i uruchomienie maszyny Więcej…

Oryginalny wpis: wiki:kvm – dodanie dysku do maszyny wirtualnej