wiki:rhel_subscription_manager – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

RHEL Subscription Manager

Dodawanie nowego repozytorium za pomocą subscription-manager na przykładzie repozytorium z pakietami devel oraz Ansible 2.9.

subscription-manager repos –enable codeready-builder-for-rhel-8-x86_64-rpms
subscription-manager repos –enable ansible-2.9-for-rhel-8-x86_64-rpms

Więcej…

Oryginalny wpis: wiki:rhel_subscription_manager – utworzono