wiki:rozaniec_mariadb – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Różaniec w MariaDB

Postanowiłem zrobić bazę danych w MariaDB, która jest w stanie bardzo szybko odmawiać różaniec.

MariaDB [rozaniec]> describe modlitwy;
+——-+————-+——+—–+———+—————-+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+——-+————-+——+—–+———+—————-+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| tytul | varchar(50) | YES | | NULL | |
| slowa | text | YES | | NULL | |
+——-+————-+——+—–+———+—————-+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [rozaniec]> describe tajemnice;
+——–+————-+——+—–+———+—————-+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+——–+————-+——+—–+———+—————-+
| id | int(11) | NO | PRI | Więcej…

Oryginalny wpis: wiki:rozaniec_mariadb – utworzono