wiki:tar_gpg – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Szyfrowane archiwum

Tworzenie szyfrowanego archiwum z zawartością katalogu:

# tar -cvz katalog/ | gpg -e -r adres@email.pl -o archiwum.tgz.gpg

Odszyfrowanie:

# gpg -d archiwum.tgz.gpg > archiwum.tgz

Więcej…

Oryginalny wpis: wiki:tar_gpg – utworzono