#125 – Chemia atmosfery

Pytania mozna zadawać nagrywając sie na sekretarkę numeru 737 893 825

Rozmowa z prof. Rafałem Szmigielskim z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauki w Warszawie.

Rafał Włodzimierz Szmigielski – polski chemik, dr hab. nauk chemicznych, profesor nadzwyczajny Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

W 1994 ukończył studia w Politechnice Warszawskiej, 20 października 2003 obronił pracę doktorską Synteza pochodnych N-alkoksymetylowych amidów i sulfonamidów oraz badanie fragmentacji tych związków metodą spektrometrii mas, 11 października 2016 habilitował się na podstawie rozprawy zatytułowanej Badania mechanizmów tworzenia i przemian wtórnych aerozoli atmosferycznych z użyciem sprzężonych technik spektrometrii mas.

Jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

Opis na podstawie Wikipedii – link do autorów

Więcej…

Oryginalny wpis: #125 – Chemia atmosfery