wiki:rhel_subscription_manager

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

RHEL Subscription Manager Dodawanie nowego repozytorium za pomocą subscription-manager na przykładzie repozytorium z pakietami devel oraz Ansible 2.9. # subscription-manager repos –enable codeready-builder-for-rhel-8-x86_64-rpms # subscription-manager repos –enable ansible-2.9-for-rhel-8-x86_64-rpms Dodawanie subskrypcji do zainstalowanego RHEL-a: # subscription-manager register [podać login oraz hasło … Więcej

wiki:mariadb_replika – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Replikacja MariaDB [będzie aktualizowane w miarę postępu prac] Najprostsza replikacja Dwa serwery: maria1.ping.local – primary, maria2.ping.local – replika, tylko do odczytu. Konfiguracja maria1 Sekcja [mariadb] z pliku /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf # This group is only read by MariaDB servers, not by MySQL. … Więcej

wiki:kvm

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Virsh / KVM / qemu Założenie: potrzebna jest jedna maszyna wirtualna o nazwie tulipan na hoście z Fedorą 34, trzeba to zrobić jak najprościej, wirtualka ma być w tej samej sieci (192.168.2.0/24), co host, należy wydzielić osobny interfejs sieciowy dla … Więcej

wiki:nextcloud – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Nextcloud Różne notatki na różne tematy. SELinux dla Nextclouda w RHEL/Centos/Fedora semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‚/var/www/nextcloud/data(/.*)?’ semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‚/var/www/nextcloud/3rdparty/aws/aws-sdk-php/src/data/logs(/.*)?’ semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‚/var/www/nextcloud/config(/.*)?’ semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‚/var/www/nextcloud/apps(/.*)?’ semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t … Więcej

wiki:kvm

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Virsh / KVM / qemu Założenie: potrzebna jest jedna maszyna wirtualna o nazwie tulipan na hoście z Fedorą 34, trzeba to zrobić jak najprościej, wirtualka ma być w tej samej sieci (192.168.2.0/24), co host, należy wydzielić osobny interfejs sieciowy dla … Więcej

wiki:ansible

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Ansible Ansible 2.9 na CentOS Stream 8 W repozytorium ósmego Streama pojawiły się pakiety ansible-core w nowych wersjach, niekompatybilne z playbookami pisanymi pod wersję 2.9. Stara wersja jest wciąż dostępna na EPEL-u: dnf install epel-release dnf install ansible –exclude=ansible-core Do … Więcej

wiki:dell_perc – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Dell Perc na Linuksie Programik do kontroli i przeglądu sprzętowego raida Dell dla Linuksa: perccli_7.1623.00_a11_linux.tar.gz Sprawdzony na Fedorze 35 oraz 36, ale na innych dystrybucjach też pewnie działa. Przykłady użycia: # /opt/MegaRAID/perccli/perccli64 show CLI Version = 007.1623.0000.0000 May 17, 2021 … Więcej

wiki:pleskd10php56 – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Plesk, Debian10 i PHP5.6 Dla migrujących ze starego systemu z Pleskiem na nowy i potrzebujących PHP 5.6 do kilku starych stronek. Najpierw należy dodać repozytorium Onderja. # wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg # echo ‚deb https://packages.sury.org/php/ buster main’ > /etc/apt/sources.list.d/sury56.php Pod … Więcej

wiki:python_w_apache

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Prosty vhost dla Pythona w Apache Założenia: aplikacje pythonowe to Jupyter Notebook, nasłuchujące na portach 8001-8012, chcę mieć poszczególne notebooki jako „podkatalogi” python.baszarek.pl, mam certyfikat z Let’s Encrypt. VirtualHost *:80> ServerName python.baszarek.pl:80 Redirect permanent / https://python.baszarek.pl/ </VirtualHost> <VirtualHost *:443> ServerName … Więcej