wiki:fontyzpdf

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Pdf może być złożony ze „skrzywionych” znaków, albo mieć fonty zaszyte w pliku. Jeżeli plik zalicza się do tej drugiej kategorii, fonty można z niego wyciągnąć. Skrypt postscript jest dostępny tutaj: Najwygodniej umieścić ten skrypt w jednym katalogu z plikiem … Więcej

start

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Pamiętaj. To, co jest dobre dla mnie i mojego terminala, niekoniecznie może być dobre i dla Ciebie. Uważaj, co wklejasz. Spis treści. System * Wyłączanie automatycznego cache w DNF/Yum * Man po angielsku * fail2ban bez fail2ban w iptables * … Więcej

wiki:wylaczeniewifibt

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Wyłączenie WiFi oraz Bluetooth W pliku /boot/config.txt należy dopisać # Disable wifi and bluetooth dtoverlay=disable-wifi dtoverlay=disable-bt Więcej… Oryginalny wpis: wiki:wylaczeniewifibt

wiki:montowanie_samby

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Linijka w /etc/fstab do ręcznego montowania samby: //192.168.xxx.yyy/[nazwa_udziału] /mnt/DYSK cifs user=[użytkownik],pass=[hasło],auto 0 0 Więcej… Oryginalny wpis: wiki:montowanie_samby

start

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Pamiętaj. To, co jest dobre dla mnie i mojego terminala, niekoniecznie może być dobre i dla Ciebie. Uważaj, co wklejasz. Spis treści. System * Wyłączanie automatycznego cache w DNF/Yum * Man po angielsku * fail2ban bez fail2ban w iptables * … Więcej

wiki:python_w_apache

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Prosty vhost dla Pythona w Apache Założenia: * aplikacja pythonowa jest w katalogu /var/www/pythonik.net/app, * nasłuchuje na 127.0.0.1 na porcie 8889, * mamy certyfikat z Let’s Encrypt. ServerName pythonik.net:80 ServerAlias www.pythonik.net Redirect permanent / https://pythonik.net/ ServerName pythonik.net:443 ServerAdmin root@localhost # … Więcej

start

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Pamiętaj. To, co jest dobre dla mnie i mojego terminala, niekoniecznie może być dobre i dla Ciebie. Uważaj, co wklejasz. Spis treści. System * Wyłączanie automatycznego cache w DNF/Yum * Man po angielsku * fail2ban bez fail2ban w iptables * … Więcej

wiki:losowik

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Losowe słowo w Bashu. losowik() { cat /dev/urandom | tr -dc ‚a-zA-Z0-9’ | fold -w ${1:-32} | head -n 1 } Obsługa: $ losowik 19 Więcej… Oryginalny wpis: wiki:losowik