wiki:czytaniecrtkey – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Czytanie certyfikatu Czytanie certyfikatu openssl x509 -noout -text -in certfile Czytanie klucza: openssl rsa -noout -text -in keyfile Warto sprawdzić modulus, czy jest taki sam. Więcej… Oryginalny wpis: wiki:czytaniecrtkey – utworzono

wiki:nagios

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Nagios Różne rzeczy. Nrpe i SeLinux SeLinux lubi zablokować odczyt dla różnych plików tymczasowych oraz pomocniczych. Nrpe nie może ich wówczas odczytać. Na przykładzie pliku /var/local/check_dnf_updates, używanego przez skromny wrapper, należy zrobić tak: semanage fcontext -a -t nrpe_etc_t ‚/var/local/check_dnf_updates’ restorecon … Więcej

wiki:slowniczek_rsync – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Słowniczek rsync Rsync ze wszystkim: rsync -vaxAXHSz –delete –dry-run /źródło [user]@[host]:/cel |||||||| | | |||||||| | ↳ tylko udaje kopiowanie |||||||| ↳ usuwa pliki w katalogu docelowym, jeżeli źródło ich nie ma |||||||↳ kompresuje pliki przed kopiowaniem ||||||↳ skupia rozproszone … Więcej

wiki:ncupdateverify

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Nextcloud update verify failed Nextcloud podczas aktualizacji zwraca czasem błąd podczas weryfikowania plików, ale nie pokazuje o jakie pliki chodzi. W logach pojawi się: [Thu Dec 17 08:54:39.030667 2020] [access_compat:error] [pid 2539155:tid 2539155] [client ip.ip.ip.ip:58528] AH01797: client denied by server … Więcej

wiki:goaccess

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Goaccess – analiza logów serwera www Goaccess służy do analizy logów access oraz errors (lub wymieszanych). goaccess –log-file=vhost-access.log Przy założeniu, że log jest w takim formacie… ip.ip.ip.ip – – [05/Jun/2020:08:16:28 +0200] „POST jakis/plik/php HTTP/1.1” 200 76 „https://wiki.baszarek.pl/jakies?parametry” „Mozilla/5.0 (X11; Fedora; … Więcej

wiki:my_import – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Maria/MySQL import csv Scenariusz: mam plik dni_kolory.csv zawierający kolomny: data, kolor, ilosc, należy zaimportować go do bazy danych, w celu łatwiejszego sortowania oraz wyszukiwania informacji. Plik dni_kolory.csv: data,kolor,ilosc 2021-01-02,zielony,6 2021-01-03,niebieski,5 2021-01-04,różowy,7 2021-01-05,fiotelowy,3 2021-01-06,brązowy,5 2021-01-07,biały,7 2021-01-08,żółty,3 2021-01-09,żółty,124 2021-01-10,czerwony,7 2021-01-11,zielony,4 2021-01-12,pomarańczowy,26 2021-01-13,zielony,45 … Więcej