wiki:ncupdateverify

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Nextcloud update verify failed Nextcloud podczas aktualizacji zwraca czasem błąd podczas weryfikowania plików, ale nie pokazuje o jakie pliki chodzi. W logach pojawi się: [Thu Dec 17 08:54:39.030667 2020] [access_compat:error] [pid 2539155:tid 2539155] [client ip.ip.ip.ip:58528] AH01797: client denied by server … Więcej

wiki:goaccess

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Goaccess – analiza logów serwera www Goaccess służy do analizy logów access oraz errors (lub wymieszanych). goaccess –log-file=vhost-access.log Przy założeniu, że log jest w takim formacie… ip.ip.ip.ip – – [05/Jun/2020:08:16:28 +0200] „POST jakis/plik/php HTTP/1.1” 200 76 „https://wiki.baszarek.pl/jakies?parametry” „Mozilla/5.0 (X11; Fedora; … Więcej

wiki:my_import – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Maria/MySQL import csv Scenariusz: mam plik dni_kolory.csv zawierający kolomny: data, kolor, ilosc, należy zaimportować go do bazy danych, w celu łatwiejszego sortowania oraz wyszukiwania informacji. Plik dni_kolory.csv: data,kolor,ilosc 2021-01-02,zielony,6 2021-01-03,niebieski,5 2021-01-04,różowy,7 2021-01-05,fiotelowy,3 2021-01-06,brązowy,5 2021-01-07,biały,7 2021-01-08,żółty,3 2021-01-09,żółty,124 2021-01-10,czerwony,7 2021-01-11,zielony,4 2021-01-12,pomarańczowy,26 2021-01-13,zielony,45 … Więcej

wiki:goaccess – Goaccess w Debianie 10.

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Goaccess – analiza logów serwera www Goaccess służy do analizy logów access oraz errors (lub wymieszanych). goaccess –log-file=vhost-access.log Przy założeniu, że log jest w takim formacie… ip.ip.ip.ip – – [05/Jun/2020:08:16:28 +0200] „POST jakis/plik/php HTTP/1.1” 200 76 „https://wiki.baszarek.pl/jakies?parametry” „Mozilla/5.0 (X11; Fedora; … Więcej

wiki:evolution_reply – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Nagłówki odpowiedzi w Evolution. Zmiana nagłówków odpowiedzi na angielskie. W dconf zmienić wartość /org/gnome/evolution/mail/composer-message-attribution na On ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} ${TimeZone}, ${Sender} wrote: Żródło – https://help.gnome.org/users/evolution/stable/mail-composer-change-quotation-string.html.en Więcej… Oryginalny wpis: wiki:evolution_reply – utworzono

wiki:rhel_subscription_manager

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

RHEL Subscription Manager Dodawanie nowego repozytorium za pomocą subscription-manager na przykładzie repozytorium z pakietami devel oraz Ansible 2.9. # subscription-manager repos –enable codeready-builder-for-rhel-8-x86_64-rpms # subscription-manager repos –enable ansible-2.9-for-rhel-8-x86_64-rpms Dodawanie subskrypcji do zainstalowanego RHEL-a: # subscription-manager register [podać login oraz hasło … Więcej