wiki:nagios

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Nagios Różne rzeczy. Nrpe i SeLinux SeLinux lubi zablokować odczyt dla różnych plików tymczasowych oraz pomocniczych. Nrpe nie może ich wówczas odczytać. Na przykładzie pliku /var/local/check_dnf_updates, używanego przez skromny wrapper, należy zrobić tak: semanage fcontext -a -t nrpe_etc_t ‚/var/local/check_dnf_updates’ restorecon … Więcej

wiki:wp_user – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Utworzenie użytkownika w WordPressie insert into wp_users (user_login,user_pass,user_nicename,user_email,user_url,user_registered,user_activation_key,user_status,display_name) values (‚m.kowalski’,”,’m.kowalski’,’m.kowalski@poczta.pl’,”,’2021-07-09 12:00′,”,0,’Mateusz Kowalski’); UPDATE wp_users SET user_pass=MD5(‚bardz0tajn3hasl0’) WHERE user_login = ‚mkowalski’; insert into wp_usermeta (user_id, meta_key, meta_value) values (9,’wp_capabilities’,’a:1:{s:13:”administrator”;b:1;} ‚); W ostatnim insercie należy zwrócić uwagę na wartość user_id oraz na … Więcej

wiki:kvm – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Virsh / KVM / qemu Założenie: potrzebna jest jedna maszyna wirtualna o nazwie tulipan na hoście z Fedorą 34, trzeba to zrobić jak najprościej, wirtualka ma być w tej samej sieci (192.168.2.0/14), co host, należy wydzielić osobny interfejs sieciowy dla … Więcej

wiki:czytaniecrtkey – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Czytanie certyfikatu Czytanie certyfikatu openssl x509 -noout -text -in certfile Czytanie klucza: openssl rsa -noout -text -in keyfile Warto sprawdzić modulus, czy jest taki sam. Więcej… Oryginalny wpis: wiki:czytaniecrtkey – utworzono

wiki:nagios

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Nagios Różne rzeczy. Nrpe i SeLinux SeLinux lubi zablokować odczyt dla różnych plików tymczasowych oraz pomocniczych. Nrpe nie może ich wówczas odczytać. Na przykładzie pliku /var/local/check_dnf_updates, używanego przez skromny wrapper, należy zrobić tak: semanage fcontext -a -t nrpe_etc_t ‚/var/local/check_dnf_updates’ restorecon … Więcej

wiki:slowniczek_rsync – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Słowniczek rsync Rsync ze wszystkim: rsync -vaxAXHSz –delete –dry-run /źródło [user]@[host]:/cel |||||||| | | |||||||| | ↳ tylko udaje kopiowanie |||||||| ↳ usuwa pliki w katalogu docelowym, jeżeli źródło ich nie ma |||||||↳ kompresuje pliki przed kopiowaniem ||||||↳ skupia rozproszone … Więcej

wiki:ncupdateverify

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Nextcloud update verify failed Nextcloud podczas aktualizacji zwraca czasem błąd podczas weryfikowania plików, ale nie pokazuje o jakie pliki chodzi. W logach pojawi się: [Thu Dec 17 08:54:39.030667 2020] [access_compat:error] [pid 2539155:tid 2539155] [client ip.ip.ip.ip:58528] AH01797: client denied by server … Więcej