Podcasty Deloitte – Zmiany w prawie dot. wytwarzania oraz dystrybucji leków

Nowelizacja prawa farmaceutycznego wdrażająca dyrektywę o sfałszowanych produktach leczniczych. 8 lutego 2015 r. – wejście w życie tzw. noweli fałszywkowej zmieniającej przepisy prawa farmaceutycznego, a wraz z nimi zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Łukasz Sławatyniec, Adwokat w kancelarii Deloitte Legal, lider Zespołu … Więcej

Podcasty Deloitte – Polski system zachęt na badania i rozwój (R&D) jest niekonkurencyjny – dobre praktyki są jednak na wyciągnięcie ręki

awet najbardziej innowacyjne gospodarki na świecie zachęcają przedsiębiorców do inwestowania w działalność badawczo-rozwojową. Tymczasem Polska oparła swój system finansowania B&R głównie na dotacjach (np. funduszach europejskich).   Oryginalny wpis: Polski system zachęt