Nie czuć, nie ufać, nie mówić – dziecko wobec doświadczenia przemocy domowej – dr P. Stawiarska

Przemoc jest doświadczeniem szczególnie traumatycznym i wieloobszarowym. Z uwagi na poziom rozwoju procesów poznawczych i emocjonalnych dziecko, które jest ofiarą przemocy nie potrafi poradzić sobie ze swoimi doświadczeniami. Dorosły człowiek szuka sposobu, by je znieść, dziecko nie osiągnęło jeszcze takiego … Więcej

Przemoc z perspektywy przestępczości nieujawnionej. Ofiara, sprawca – dr Joanna Stojer-Polańska

Ciemna liczba przestępstw to wszystkie te zdarzenia, które nie są objęte przy statystykach przestępczości. Nie wszystkie przestępstwa i akty przemocy są zgłaszane. Z czego wynika błędna kwalifikacja prawna? Dlaczego nie mamy informacji o wszystkich zdarzeniach kryminalnych? Dlaczego osoba pokrzywdzona nie … Więcej

Potrzeby jako fundament procesu zdrowienia w nowym modelu opieki – dr. n. o zdr. Bartosz Piasecki

Spełnienie podstawowych potrzeb emocjonalnych jest niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania zarówno u dzieci jak i później u osób dorosłych. Częsta i długotrwała frustracja wynikająca z braku ich zaspokojenia wpływa na rozwój i przynosi długofalowe konsekwencje dla dobrostanu psychofizycznego. Czy … Więcej