Leczenie dzieci dotkniętych przemocą z uwzględnieniem metody przedłużonej ekspozycji

Nikt nie powinien doznawać agresji, ani doświadczać przemocy. W zależności od indywidualnych mechanizmów biologicznych, zmiennych temperamentalnych, reakcja na tego typu negatywne zdarzenia będzie różna. Duży wpływ na nasze emocje i odczucia mają również czynniki kulturowe. To w jaki sposób zostaliśmy wychowani, w jakim miejscu i w jakim otoczeniu powoduje, że wobec sytuacji doświadczanej krzywdy, która nam zagraża, mogą występować u nas bardzo różne mechanizmy obronne. Zatem jakie reakcje emocjonalne towarzyszą osobom doświadczającym przemocy? Jak rozpoznawać i leczyć zaburzenia będące efektem negatywnych przeżyć? Na te i inne pytania odpowiada dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek, lekarz, psycholog, superwizor psychoterapii, kierownik merytoryczny Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Spotkanie odbyło się w ramach konferencji “Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży z perspektywy ofiary” organizowanej przez Uniwersytet SWPS w Katowicach.

“Przemoc z perspektywy ofiary” to cykl podcastów Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, w którym wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami mówimy o doświadczaniu przemocy oraz agresji przez pryzmat emocji i uczuć jej ofiar. Poruszamy zagadnienia takie jak: czytanie i rozumienie uczuć oraz emocji dziecka dotkniętego przemocą, pozycję młodzieży w postępowaniu karnym, skutki przemocy seksualnej w dorosłym życiu, a także omówimy kwestię skali niezgłaszanych przestępstw i tego, jak oprawca wpływa na ofiarę, by ta Więcej…

Oryginalny wpis: Leczenie dzieci dotkniętych przemocą z uwzględnieniem metody przedłużonej ekspozycji