LibreOffice z Rawhide

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Jest sobie Fedora 29 i jest Libre Office 6.2. Pozornie patowa sytuacja, bo nowego Libre dostanie Fedora 30, a ja chcę teraz. Mam kilka możliwości. Mogę ściągnąć program jako Flatpaka, albo Snapa. Jeżeli jednak mam do wyboru program z repozytorium, to wolę rpmy.

Zajrzymy do Rawhide i „pożyczymy” sobie z niego LibreOffice. Potrzebujemy pliku /etc/yum.repos.d/fedora-rawhide.repo:

[rawhide]name=Fedora – Rawhide – Developmental packages for the next Fedora release
failovermethod=priority
baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/development/rawhide//Everything/$basearch/os/metalink=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=rawhide&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=6h
repo_gpgcheck=0
type=rpm
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-$releasever-$basearch
skip_if_unavailable=False

Usunąłem LibreOffice, żeby zależności również mieć z Rawhide:

sudo dnf remove *libreoffice*

A potem zainstalowałem nowszego:

sudo dnf –enablerepo=rawhide install libreoffice-writer libreoffice-calc libreoffice-impress libre-office-langpack-pl

I na tym koniec. Plik fedora-rawhide.repo można zostawić tak jak jest, ponieważ ma linijkę enabled=0. Przy aktualizacji Fedory z czasem wersja stable nadgoni Libre Office i zaktualizuje go jak każdy inny pakiet.

Więcej…

Oryginalny wpis: LibreOffice z Rawhide