PBds 45.1 Marcin Dobrowolski – zapowiedź

Woda to życie – wszyscy znamy to hasło z biologii. Ale woda to również konkretne pieniądze, szczególnie w kontekście zapowiadanego kryzysu dostępu do niej. Dziś zajmiemy się polskimi zasobami tego nomen omen płynnego surowca.

Zaczniemy od Wód Polskich, przedsiębiorstwa które przejęło zarządzanie polskimi zasobami wodnymi. Przez dwa tygodnie starałem się codziennymi telefonami i listami namówić przedstawiciela do rozmowy. Mimo obietnic nie znaleźli oni czasu, dlatego o największych wyzwaniach stojących przed firmą porozmawiam z niezależną ekspertką – dziennikarką Pulsu Biznesu, Katarzyną Kapczyńską.

Rząd i część przedsiębiorców chce tworzyć rzeczne autostrady, co wywołuje konflikt. Na drugim jego brzegu stoją ekolodzy. O sensowności inwestycji w stopnie wodne, ich kosztach oraz potencjalnych zyskach porozmawiam z przedstawicielem Fundacji WWF Polska, dr. Przemysławem Nawrockim.

Rzeki w gospodarce to nie tylko transport, ale też ważny element systemu energetycznego, kanalizacyjnego i rolnictwa. O skutkach potencjalnej klęski suszy i obiegu wody w przyrodzie porozmawiam z dr Klarą Ramm, ekspertką Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Powojenna odbudowa Warszawy umożliwiła stworzenie imponującej, jednej z największych na świecie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Jej system dostarcza mieszkańcom aglomeracji wodę zdatną do picia prosto z kranu i oczyszcza 100% ścieków produkowanych przez miasto. W sercu tej magistrali, o funkcjonowaniu Filtrów porozmawiam z Marzeną Wojewódzką z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Na Więcej…

Oryginalny wpis: PBds 45.1 Marcin Dobrowolski – zapowiedź