Podcasty Deloitte – Polski system zachęt na badania i rozwój (R&D) jest niekonkurencyjny – dobre praktyki są jednak na wyciągnięcie ręki

awet najbardziej innowacyjne gospodarki na świecie zachęcają przedsiębiorców do inwestowania w działalność badawczo-rozwojową. Tymczasem Polska oparła swój system finansowania B&R głównie na dotacjach (np. funduszach europejskich).

 

Oryginalny wpis: Polski system zachęt