Panaceum Duszy to podkast skierowany do osób, które poszukują ukojenia w trudnych chwilach. Podkast o książkach, które dotykają ludzkich problemów. Książkach, które rozwijają zagadnienia akceptacji siebie, radzenia sobie z chorobą, radzenia sobie z emocjami, poczucia własnej wartości, znalezienia sensu w tym co robimy, odnalezienia pasji, budowania relacji ze sobą samym i z innymi ludźmi, radzenia sobie ze stratą, z przemocą i jej skutkami, z wewnętrznym krytykiem i krytyką z zewnątrz. To podkast o książkach, które pomogą odnaleźć Ci drogę do siebie. Podkast o książkach, które są lekarstwem dla duszy. Strona główna podkastu: https://panaceumduszy.pl/