Rozmawiaj z dzieckiem pytaniami. 100+ przykładów by dziecko otworzyć, odważyć i wyposażyć

wpis w: Kontestacja, Najnowsze odcinki | 0

W tym odcinku naucz· Ci· jak zadawa· dziecku pytania, by pomóc mu samodzielnie rozwi·zywa· problemy, by roz·adowa· emocje, by dodawa· odwagi i wzmacnia· relacje. Duuuu·o przyk·adów na ró·ne okazje.

Więcej…

Oryginalny wpis: Rozmawiaj z dzieckiem pytaniami. 100+ przykładów by dziecko otworzyć, odważyć i wyposażyć