Trójjęzycznośc dzieci i najlepsza metoda nauki języków obcych dla dorosłych

wpis w: Kontestacja, Najnowsze odcinki | 0

Studium przypadku – czyli opowiadam o tym jak i po co wprowadzam moim dzieciom trzeci j·zyk. Przy okazji opowiadam jak ja ucz· si· tego samego j·zyka co moje dzieci i dziel· si· materia·ami, ·eby· od zaraz móg· zacz·c si· uczy razem z nami.

Więcej…

Oryginalny wpis: Trójjęzycznośc dzieci i najlepsza metoda nauki języków obcych dla dorosłych