wiki:goaccess

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Goaccess – analiza logów serwera www

Goaccess służy do analizy logów access oraz errors (lub wymieszanych).

goaccess –log-file=vhost-access.log

Przy założeniu, że log jest w takim formacie…

ip.ip.ip.ip – – [05/Jun/2020:08:16:28 +0200] „POST jakis/plik/php HTTP/1.1” 200 76 „https://wiki.baszarek.pl/jakies?parametry” „Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0”

… można zrobić raport html. Najpierw należy pozbyć się cudzysłowów z loga:

sed ‚s/”//g’ vhost-access.log > access_tmp.log

i wygenerować raport:

goaccess –log-file=access_tmp.log –log-format „%h %^ %^ [%d:%t %^] %m %U %H %s %b – %u” –date-format=”%d/%b/%Y” –time-format=”%H:%M:%S” –html-prefs='{„theme”:”bright”,”perPage”:20,”layout”:”vertical”,”showTables”:true}’ -a -o raport.html

Skrypt bashowy, który wystawia plik index.html z raportem:

#!/usr/bin/bash
cd /var/www/stat.strona.pl
# zebranie logow access oraz errors
cat /var/www/strona.pl/log/access.log /var/www/strona.pl/log/errors.log > log1
# pozbycie sie cudzyslowow z loga
sed ‚s/”//g’ log1 > log2
# wygenerowanie raportu
goaccess –log-file=log2 –log-format „%h %^ %^ [%d:%t %^] %m %U %H %s %b – %u” –date-format=”%d/%b/%Y” –time-format=”%H:%M:%S” –html-prefs='{„theme”:”bright”,”perPage”:20,”layout”:”vertical”,”showTables”:true}’ -a -o public_html/index.html
# nadanie uprawnien
chown root:strona.pl public_html/index.html
chmod 640 public_html/index.html

Użytkownik strona.pl jest wykorzystywany w mod-itk. Jeżeli się tego moda nie używa, należy nadać uprawnienia odczytu dla użytkownika apache, www-data, lub podobnego. Statystyki warto schować za htpasswd.

W Debianie 10 Goaccess ma błąd, który nie pokazuje obrazków w wygenerowanym pliku html, Należy zainstalować pakiet libmaxminddb0 , a potem zaktualizować Goaccess pakietem z gałęzi sid.

Więcej…

Oryginalny wpis: wiki:goaccess