wiki:nagios

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Nagios

Różne rzeczy.

Nrpe i SeLinux

SeLinux lubi zablokować odczyt dla różnych plików tymczasowych oraz pomocniczych. Nrpe nie może ich wówczas odczytać. Na przykładzie pliku /var/local/check_dnf_updates, używanego przez skromny wrapper, należy zrobić tak:

semanage fcontext -a -t nrpe_etc_t ‚/var/local/check_dnf_updates’
restorecon -v /var/local/check_dnf_updates

Logi można znaleźć w journalu i będą wyglądały mniej więcej tak:

SELinux is preventing /usr/bin/cat from read access on the file check_dnf_updates.

Ewentualnie można zezwolić nrpe na buszowanie po systemie:

semanage permissive -a nrpe_t

Po rozwiązaniu problemu można zmienić politykę na domyślną:

semanage permissive -d nrpe_t

Czujki na bazie nrpe

Różne pomysły na pliki w /etc/nrpe.d:

command[check_load]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_load -w „$(($(nproc –all)))” -c „$(($(nproc –all)+1))”
command[check_disk]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_disk / -w 20% -c 10%
command[check_swap]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_swap -w 30% -c 10% -n ok
command[check_cron]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_file_age -w 70 -c 140 -W 0 -C 0 -f /var/local/check_cron
command[check_proc]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_procs -w 135 -c 145

Cron roota dla check_file_age:

# Plik do monitorowania CRON-a
* * * * * /usr/bin/touch /var/local/check_cron

Więcej…

Oryginalny wpis: wiki:nagios