wiki:ncupdateverify

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Nextcloud update verify failed

Nextcloud podczas aktualizacji zwraca czasem błąd podczas weryfikowania plików, ale nie pokazuje o jakie pliki chodzi. W logach pojawi się:

[Thu Dec 17 08:54:39.030667 2020] [access_compat:error] [pid 2539155:tid 2539155] [client ip.ip.ip.ip:58528] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/nextcloud/data/.ocdata
[Thu Dec 17 08:55:49.233080 2020] [proxy_fcgi:error] [pid 2551714:tid 2551714] [client ip.ip.ip.ip:58536] AH01071: Got error ‚PHP message: PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 142333816 bytes) in /var/www/nextcloud/updater/index.php on line 754’

Należy wówczas, na czas aktualizacji, zwiększyć pamięć dla PHP do 512 megabajtów:

; Maximum amount of memory a script may consume (128MB)
memory_limit = 512M

Po aktualizacji można zmniejszyć limit z powrotem do 128. Nextcloud działa dobrze przy ograniczonej pamięci, nie działa jedynie aktualizator.

Inny problem z aktualizacją Nextclouda to tworzenie kopii zapasowej przez aktualizator. Jeżeli danych jest sporo, a serwer niezbyt szybki, Apache zwróci błąd 504. Dzieje się tak, ponieważ aktualizacja jest kontrolowana przez dedykowanego użytkownika i proces php-fpm, więc z punktu widzenia Apache następuje Gateway Timeout. Bez utworzenia kopii zapasowej aktualizajca Nextclouda się nie powiedzie. Wówczas należy:

usunąć plik /var/www/[katalog_nextcloud]/data/updater-[tag]/.step

dodać do vhosta w sekcji linjkę ProxyTimeout 480

przeładować Apache

odświeżyć stronę aktualizatora i dokończyć aktualizację.

Po zakończonej aktualizacji można dodać komentarz przed linijką ProxyTimeout, Więcej…

Oryginalny wpis: wiki:ncupdateverify