wiki:nextcloud – utworzono

wpis w: Baszarek, Najnowsze odcinki | 0

Nextcloud

Różne notatki na różne tematy.

SELinux dla Nextclouda w RHEL/Centos/Fedora

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‚/var/www/nextcloud/data(/.*)?’
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‚/var/www/nextcloud/3rdparty/aws/aws-sdk-php/src/data/logs(/.*)?’
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‚/var/www/nextcloud/config(/.*)?’
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‚/var/www/nextcloud/apps(/.*)?’
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‚/var/www/nextcloud/.htaccess’
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‚/var/www/nextcloud/.user.ini’
restorecon -Rv ‚/var/www/nextcloud/’
setsebool -P httpd_can_network_connect on

Bez tej ostatniej linijki Nextcloud działa, ale nie łączy się ze swoim appstore.

Nextcloud update verify failed

Nextcloud podczas aktualizacji zwraca czasem błąd podczas weryfikowania plików, ale nie pokazuje o jakie pliki chodzi. W logach pojawi się:

[Thu Dec 17 08:54:39.030667 2020] [access_compat:error] [pid 2539155:tid 2539155] [client ip.ip.ip.ip:58528] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/nextcloud/data/.ocdata
[Thu Dec 17 08:55:49.233080 2020] [proxy_fcgi:error] [pid 2551714:tid 2551714] [client ip.ip.ip.ip:58536] AH01071: Got error ‚PHP message: PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 142333816 bytes) in /var/www/nextcloud/updater/index.php on line 754’

Należy wówczas, na czas aktualizacji, zwiększyć pamięć dla PHP do 512 megabajtów:

; Maximum amount of memory a script may consume (128MB)
memory_limit = 512M

Po aktualizacji można zmniejszyć limit z powrotem do 128. Nextcloud działa dobrze przy ograniczonej pamięci, nie działa jedynie aktualizator.

504 podczas aktualizacji

Inny problem z aktualizacją Nextclouda to tworzenie kopii zapasowej przez aktualizator. Jeżeli danych jest sporo, a serwer niezbyt szybki, Apache zwróci błąd 504. Dzieje się tak, ponieważ aktualizacja Więcej…

Oryginalny wpis: wiki:nextcloud – utworzono